توصیه و نصیحت و پند و اندرز

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با عرض سلام و ادب و احترام
در این صفحه لیست صفحاتی که در آن ها اشعار پیرامون پند و نصیحت آمده است خدمت شما ارائه می شود
اما قبل از هر چیز این بخش را با چند جمله ی پند آموز از امیر المومنین  حضرت علی علیه السلام مزین می کنیم

 جملاتی زیبا ازحضرت علی علیه السلام
*1.مردم را با لقب صدا نکنید.*
*2.روزانه از خدا معذرت خواهی کنید.*
*3.خدا را همیشه ناظر خود ببینید.*
*4.لذت گناه را فانی و رنج آن را طولانی بدانید.*
*5.بدون تحقیق قضاوت نکنید.*
*6.اجازه ندهید نزد شما از کسی غیبت شود.*
*7.صدقه دهید،چشم به جیب مردم ندوزید.*
*8.شجاع باشید،مرگ یکبار به سراغتان می آید.*
*9.سعی کنید بعد از خود،نام نیک بجای بگذارید.*
*10.دین را زیاد سخت نگیرید.*
*11.با علما و دانشمندان با عمل ارتباط برقرار کنید.*
*12.انتقادپذیر باشید.*
*13.مکار و حیله گر نباشید.*
*14.حامی مستضعفان باشید.*
*15.اگر میدانید کسی به شما وام نمیدهد،از او تقاضا نکنید.*
*16.نیکوکار بمیرید.*
*17.خود را نماینده خدا در امر دین بدانید.*
*18.فحّاش و بذله گو نباشید.*
*19.بیشتر از طاقت خود عبادت نکنید.*
*20.رحم دل باشید.*
*21.با قرآن آشنا شوید.*
*22.تا میتوانید بدنبال حل گره مردم باشید.*
*( نهج البلاغه )*

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم بهر همسر خنده رو باش
رفیق و یاور و همراز او باش
اگر بودی چنین حتی به دنیا
مداوم در بهشت آرزو باش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

 به راستی درس گرفتن از تجربیات دیگران و پند گرفتن از زندگی گذشتگان ارزان ترین و معقول ترین روش برای شناخت و انتخاب راه زندگی است...


اما متاسفانه اغلب ما  انسانها  در بسیاری از موارد  راه خطای گذشتگان را تکرار می کنیم

دقیقا مثل اینکه فرضا همه ی مردم  دیده اند که افرادی در  راه بن بستی چون اعتیاد وارد شده و سپس پشیمان گشته و می خواهند با زجر و مشقت از آن راه  رفته باز گردند ؛ اما من نمی فهمم چرا جمع کثیری از مردم باز همان راه خطا را دوباره و سه باره و.... تکرار می کنند؟


  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
غافل شدن از قصه ی دوران تاکی؟
گوشی در و دروازه بر انسان تاکی؟
پند از دل تاریخ جهان کی گیری؟
پا در پی اجداد پشیمان تاکی؟....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در اینجا اشعاری که به نوعی جنبه ی توصیه و نصیحت و پند  و اندرز دارد خدمت شما تقدیم می شود 

 نمونه هایی  از اشعار نصیحتی: 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم بین مردم با ادب باش
به هر جا حق پذیر و حق طلب باش
به هر اندازه در دنیا توانی
مسبب بهر خیر و مستحب باش
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
فرزند عزیزم همه جا سنگین باش
با شرم و حیا متین و نیک آئین باش
سرمایه ی آبرو تو را چون جان است
با گنج ادب به حفظ آن تضمین باش
در صورت تمایل در ارتباط با ادب و آداب معاشرت ابیاتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هم رتبه ی انسان نه به پست و لقب است
هم فخر بشر نه در نژاد و نسب است
در وصف صفات ناب و معیار کمال
دانش سر آدم است و تاجش ادب است
در صورت تمایل ابیاتی در توصیه به حفظ آداب معاشرت و شئونات اخلاقی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم هر زمان بحشندگی کن
خدا را با سخاوت بندگی کن
رها کن مد که میل دیگران است
فقط از خاطر خود زندگی کن
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای جان پدر ! به راه حق محکم باش
دانا به وظایف ات در این عالم باش
بر خوب و بدی سفارشی لازم نیست
یک جمله بگویمت: «فقط آدم باش»
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوع پند و نصیحت را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
فرموده پدر به بنده پندی
از حکمت و قول حق پسندی
گفت : از سخن دو کس حذر کن
بر این دو به ظن بد نظر کن
اول ؛ سخن پزشک لاغر
آن مردنی خمیده پیکر....
دوم سخن همان شکم دوست
آن واعظ چاق و آن که بدخوست.....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بین دلها اگر کدورت بود
خالی از الفت و مروت بود ؛
با دروغی نما کدورت پاک
تا که روشن کند تو را افلاک
چون دو کس را که بین شان دعواست
دیده ای در گذر مگو از راست
گو فلانی نموده تائیدت
در فلان صحنه کرده تمجیدت
این سخن چون به گوش دشمن خورد
از دلش بغض و کینه خواهد برد....
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر کار روزانه را با طلوع
به نام خدایت نمایی شروع
طبیعت تو را مهر و یاری کند
پر از نعمت آن روز کاری کند
در صورت تمایل متن کامل این شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر روزی نباشد بر تو یاری
که او را در بغل گیری کناری
به تنهایی بغل کن زانوانت
ولی منت مکش از کس به کاری 
لطفا با مراجعه به صفحه ی زیر چند شعر کوتاه در مورد قناعت و مناعت طبع و توکل بر خدا را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در سرودی گفته بودم: خواهرم!
بنده بر این اعتقاد و باورم،
چون که عفت مثل گوهر پر بهاست
پس بشر را غفلت از حفظش خطاست
عفت و شرم و حیا چون گوهرند
بر لباس روح انسان زیورند
شرم و عفت را حجابت سنگر است
خواهرم چادر حجاب برتر است
پس حجابت را رعایت کن عزیز
تا که گردی ایمن از چشمان هیز....
خانمی با خواندن ابیات فوق
معترض شد بر من و آن طبع و ذوق
پس بگفت از غیظ و با حالی ملول:
می شود آیا که ما را ای فضول،
پند و اندرز و نصیحت بس کنی؟
بهر ما ارشاد و صحبت بس کنی؟
لطفا ادامه ی ماجرا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم ! هر زمان یاد خدا باش
به هر جا در حضورش با حیا باش
اگر بودی چنین پس تا قیامت
رها از غم ، به دور از هر بلا باش

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر در جستجوی اشعاری پندگونه برای فرزندان دلبند خود هستید پیشنهاد می کنم با کلیک بر روی عناوین ذیل که مجموعه ای مشتمل بر ده قسمت پند و اندرز و نصیحت می باشد اشعار متنوعی در این زمینه را انتخاب و مطالعه فرمائید

امیدوارم مورد استفاده ی شما گرامیان قرار گیرد

❤❤❤❤❤

1- توصیه به کسب علم و معرفت و اجتناب از غیبت

توصیه به کسب علم و معرفت

❤❤❤❤❤

2- توصیه به مرور تاریخ و گرفتن درس عبرت از گذشتگان

گرفتن درس عبرت از گذشتگان

❤❤❤❤❤

3- توصیه به شناخت و انتخاب راه زندگی

انتخاب راه زندگی

❤❤❤❤❤

4- توصیه ی اکید به پرهیز از سیگار و مواد مخدر

نهی از سیگار و مواد مخدر

❤❤❤❤❤

5- توصیه به توکل بر خدا و کسب روزی حلال و قناعت پیشه بودن

توکل و کسب روزی حلال

❤❤❤❤❤

6- سفارش به خواندن قرآن و توجه به اینکه خداوند شاهد است

خدا شاهد و ناظر ماست

❤❤❤❤❤

7- توصیه به دوری از غفلت و بازی گوشی و در مقابل سعی و تلاش در راه مقصود

پرهیز از غفلت و بازی

❤❤❤❤❤

8- توصیه به شناخت همه ی ادیان و انتخاب بهترین دین

شناخت ادیان و انتخاب بهترین دین و

❤❤❤❤❤

9- سفارشات لازم برای انتخاب همسر و دقت در امر مهم ازدواج

انتخاب همسر و ازدواج

❤❤❤❤❤

10- بیان رمز و راز موفقیت و راه پیشرفت و ترقی

رمز و راز موفقیت

❤❤❤❤❤

امیدوارم تجربیات و آموزه هایی را که بنده در زندگی فرا گرفته و به واسطه ی این مجموعه خدمت تان ارائه می شود مورد استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد

سلامت و موفق و سرافراز باشید

ان شاءالله

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

و اما در اینجا این دو بیتی را تقدیم می کنم به دختر گلم نازنین زهرای عزیز و تک تک فرزندان ایران زمین:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم بین خوبان بهترین باش
به هر جا مثل نامت نازنین باش
اگر روزی بمیرد آدمیت
تو تنها آدم روی زمین باش....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
عزیزم ! هر زمان یاد خدا باش
به هر جا در حضورش با حیا باش
اگر بودی چنین پس تا قیامت
رها از غم ، به دور از هر بلا باش
لطفا با مراجعه به صفحه ی
ابیاتی چند در این زمینه مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

برای مطالعه ی شعر انتخابی تان لطفا از لیست اشعار بر روی نام شعر مورد نظر کلیک نمایید