اشعار به نام خداوند در آغاز کلام

بسم الله الرحمن الرحیم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با یاد خدا ؛ در ابتدا متن و کلام ؛
زینت بدهم به نام آن خالق تام
در محضرتان سپس کنم روی خلوص
با عشق و ارادت و ادب ؛ عرض سلام
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در این صفحه چند شعر به نام خدا ( کوتاه و بلند ) مناسب برای شروع سخنرانی و آغاز برنامه با موضوعات و مناسبت های مختلف به همراه شعری برای اتمام برنامه یا پایان سخنرانی خدمت شما تقدیم می شود

شما می توانید با کلیک بر روی تیتر هر شعر که در لیست اشعار این صفحه درج شده است شعر انتخابی تان را باز نموده و مطالعه فرمائید

  

 نمونه هایی از لیست اشعار به نام خدا

 همراه با 

 ابیات آغازین:

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

❤❤❤❤❤❤❤❤

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام ایزد رحمان دانا
خداوند جهان حی توانا
گشایم دفتری از عشق گل‌ها
در این بستان‌سرا با چشم بینا
پرستم دلبری زیبا و رعنا
وجودش در جهان بی مثل و یکتا
شدم عاشق بر آن سیمای زیبا
بخواهم از لبش شهدی گوارا
اگر شد راز عشق از کس هویدا
ملامت‌ها کنندش چون زلیخا
منم چون عاشقم در دار دنیا
هویدا گشته عشق از شعر شیوا.....
در صورت تمایل لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه پرستش حریم شوکت اوست
سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست
تو ای دلی که بجویی نشان و علم خدا
تمام آنچه که بینی گواه و آیت اوست
به کهکشان و اتم ها نظر نما و ببین
که ذره ذره ی هستی دلیل قدرت اوست
ببین تمام جهان را به نظم و عدل و حساب
که سال و ماه و کواکب نشان دقت اوست
چه عضوی از تن انسان وجود بی هدف است؟
که هر یکش پی کاری به امر و حکمت اوست
بشر ! تو هم به دو روزی موظفی به جهان
که عمده کار تو اینجا همیشه طاعت اوست
در صورت تمایل ابیات بیشتری در این زمینه را می توانید در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دیدار با خدا
به نام آن خدای ذوالجلالی
که در وصفش نمی یابی مثالی
نه تنها درک ذاتش در توان نیست
که حتی فهم ما تا کهکشان نیست
چه گویم؟! ما کجای کهکشانیم ؟
که ما از درک خود هم ناتوانیم....
زمانی با خدا خلوت نمودم
تقاضایی از آن حضرت نمودم
بگفتم: ای خدا عقلم گواه است
که هستی را بزرگی پادشاه است
ولی یا رب! اگر با چشم ظاهر
تو را بینم شوم آسوده خاطر
لذا خواهم به  آن شان و جلالت
عیان سازی به من حسن و جمالت....
اگر شما هم خواستار ملاقات با خداوند هستید پیشنهاد می کنم ادامه ی ماجرا را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خدا ضمن عرض سلام
دهم بر عزیزان جانم پیام
پیامی که دارد شما را نوید
نویدی به نزدیکی روز عید
به عیدی که در بدو فصل بهار
نشان می دهد قدرت کردگار
طبیعت دگر باره خندان شود
جهان شاد و سبز و گل افشان شود
در صورت تمایل متن کامل شعر بهاریه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بهترین واژه در شروع کلام
نام حق باشدت به ذکر سلام
آن سلامی که اسم پاک خداست
پر انرژی ؛ دری به فضل و عطاست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
کمتر از ذره ای به کوه وجود
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام آن خدای مهربانی
که بر انسان عطا فرموده جانی
عجب جانی که جنس اش کبریائی است
وجود و فطرت و ذاتش خدائی است
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا برای تان ضمن سلام
از حضرت حق طلب کنم فیض مدام
فیضی که شود شروع آن صبح ظهور
در خانه ی کعبه با تماشای امام

لطفا اشعار مرتبط با موضوع مهدویت را در صفحه ی

غیبت و ظهور منجی عالم بشریت

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خدایی که بخشنده اوست
امید و پناه دل بنده اوست
خدایی که هم مهر و الطاف او
نگنجد به ذهن و هم اوصاف او
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا به نامت که رمز بقاست
سخن گویم از آنچه نامش فناست
فنایی که آغاز پایندگی است
که همچون تولد پر از زندگی است
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ای جان پدر ! به راه حق محکم باش
دانا به وظایف ات در این عالم باش
بر خوب و بدی سفارشی لازم نیست
یک جمله بگویمت: «فقط آدم باش»
در صورت تمایل اشعار کوتاه در ارتباط با موضوع پند و نصیحت را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند عشق و امید
روم کربلای حسین شهید
اگر روسیاهم به صدها گناه
ولی روسفیدم کند فضل شاه

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

راهپیمائی و زیارت اربعین
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام آنکه به یادش همیشه آرامم
بدون دلهره راحت به سیر ایامم
خدای بنده نوازی که رزق من با اوست
خودش نموده ضمانت حلاوت کامم
در صورت تمایل ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند حق باوران
سلامی کنم خدمت سروران
سلامی که خود ذکر و نام خداست
خدایی که یادش سبب ساز ماست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر صلوات بر پیامبر
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خداوند بخشنده ی مهربان
همان آفریننده ی عرش و فرش و مکان
سزاوار حمد و ستایش تویی بی‌گمان
که باشی تو خلاق و حاکم به هر دو جهان
تویی رب رحمان بخشنده ی خاطیان
که بخشی یقینا به پاکان عالم جنان
تویی مالک روز حشری که در وقت آن
کنی هر تن پیر و فرسوده‌ای را جوان
فقط می‌پرستم تو را در عیان و نهان
مدد هم فقط از تو خواهد دلم هر زمان.....
در صورت تمایل متن کامل ترجمه ی سوره ی حمد بصورت شعر و ابیاتی به مناسبت بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اول و آخر ، همه جا بَر زبان
نام خدایی به یقین مهرَبان
نام خداوند غفور و رحیم
مالک دنیا و جنان و جحیم

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
حکایت عابد و زن زیبارو
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اول سخنی که بین ما بود
از نام و عنایت خدا بود
پایان سخن به ختم دفتر
زینت بدهم به نام «حیدر»

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
شعر پایان سخنرانی
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

بگویم ابتدا نام خدایی
که بی اذنش نمی آید صدایی
خداوندی که ذکرش چاره ساز است
خودش تضمین رفع هر نیاز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
یگانه منجی عالم
مطالعه فرمائید 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نام خدا کنم سرودن آغاز
با واژه ی نام او نمایم اعجاز
با اینکه تنم اسیر این دنیا گشت
روحم کند از شمیم یادش پرواز....
در صورت تمایل شما می توانید با مراجعه به صفحه ی زیر اشعار متنوعی در زمینه های سیاسی اجتماعی انتقادی را مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

و اما اجازه می خواهم در اینجا پیرامون بزرگ ترین معضل شایع در جامعه ی بشری یعنی:

ابیاتی را خدمت شما تقدیم نمایم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدا نامش سرآغاز کلام است
که از اسماء زیبایش سلام است
سلامی گرم و سرشار از کرامت
که از فضل خدا بخشد سلامت
خداوندی که در هر لحظه با ماست
به ذکرش هر مرض قطعا مداواست
یقین دارم که هر دردی بیاید
خدا از فضل خود درمان نماید.....
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
خدایا من گدا اما تو شاهی
خودت هم بر دل و حالم گواهی
نیازم را بیان لازم نباشد
عطا فرما خودت پس هر چه خواهی
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل شما می توانید در ارتباط با موضوعات قناعت و توکل و مناعت طبع و رضا به رضای الهی اشعاری را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا که هر چه داریم از اوست
آماده شوم کنم اطاعت از دوست
ماه رمضان که بزم طاعت بر پاست
در محضر او ادب نمودن نیکوست

لطفا در صورت تمایل اشعاری در ارتباط با روزه و ماه مبارک رمضان را در صفحه ی

اشعار کوتاه

برای روزه و ماه مبارک رمضان

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام سوره های پاک قرآن
به ذکر تک تک آیات رحمان
به استقبال گرم از روزه آییم
که لدت ها بریم از فیض یزدان
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سلام ای ماه زیبا ، ماه دلبند
که هستی بهترین اسباب پیوند
چه پیوندی؟ وصال قطره ای ریز
به دریای عنایات خداوند
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با نزدیک شدن به ماه پر فیض و برکت رمضان ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای شما حق پویان برای کسب نهایت فیض از این شبها و روزهای استثنائی از شما دعوت می کنم با مراجعه به صفحه ی
اشعاری در مورد روزه و ماه مبارک رمضان را مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

❤❤❤❤❤❤❤
❤عید سعید فطر مبارک باد ❤
روزه داران سلام و صد تبریک
بر شما بندگان فطرت نیک
بر شمایی که با صفا هستید
بنده ی مخلص خدا هستید
طی ماهی که بندگی کردید
بهترین گونه زندگی کردید
بندگان عیدتان مبارک باد
این مدال و نشان مبارک باد
لطفا متن کامل شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
❤❤❤❤❤❤❤❤
التماس دعا
❤❤❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
اگر کار روزانه را با طلوع
به نام خدایت نمایی شروع
طبیعت تو را مهر و یاری کند
پر از نعمت آن روز کاری کند
در صورت تمایل متن کامل این شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خالق مادر که بهترین یار است
همان که خلقت نابش بدون تکرار است
کسی به عشق و محبت نظیر مادر نیست
که او به صحنه ی هستی نماد ایثار است
لطفا در وصف مادر ابیاتی را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
❤❤❤❤❤❤❤❤
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ضمن نکوداشت 12 اردیبهشت روز معلم و تبریک این روز خدمت همه ی معلمین گرامی دو قطعه شعر که در تمجید از دو معلم عزیز و نمونه سروده ام را خدمت جامعه ی آموزشی تقدیم می کنم

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدای علم و تکنیک
گویم به شما سلام و تبریک
تبریک و سلام گرم و مطلوب
بر جمع معلمان محبوب

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
تقدیر از

بهترین معلم زندگی ام

جناب آقای مهندس همدانیان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اول به نام و یاد خدا ضمن احترام
گویم حضور سرور و استاد خود سلام
از حرمت و مقام  معلم یکی حدیث
از حضرت علی (ع ) شده مشهور خاص و عام
فرموده واژه ای اگر آموزدم کسی
اینگونه بنده بنده ی او می شوم مدام

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

تمجید از معلم گرامی

جناب آقای فرود براهیمی

استاد شعر و ادبیات
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
با توکل بر خدا با نام او
می کنم از حق و باطل گفتگو
 مظهر حق در جهان مولا علی(ع) است
باطل اما آنکه دشمن با علی(ع) است

لطفا در صورت تمایل اشعار اعتقادی بنده را در صفحه ی
اشعار اعتقادی
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ابتدای سخن یا به کارم
آورم نام پروردگارم
او که با بندگان مهربان است
فضل و احسان او بی کران است
لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
 مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند مهمان نواز
خداوند بخشنده ی بی نیاز
که هر امر و نهی اش برای بشر
بود مایه ی رحمت و دفع شر

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
شعر مهمانی خدا
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدا نامش سرآغاز کلام است
که بر ما فیض و لطفش مستدام است
خداوندی که هر دم در عنایت
ندارد فضل و احسانش نهایت

لطفا نمونه ای از عنایات الهی را در حکایت  زیر مطالعه فرمائید 

 طلب از خدا 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اوّلِ هر نامه به نام خداست
ذکر عظیمی که بیانش شفاست
هر چه که با نام خدا شد شروع
یکسره روشن بُوَد از این طلوع

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
نامه ای به خدای کریم
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

ابتدای سخن نام جبار ؛
آورم از محبت نه اجبار
داده او اختیاری گرانقدر
بر بشر بهر انجام هر کار

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

مبحث جبر و اختیار
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خدا ، خالق هر اثر
پدید آور وحی و شعر و هنر،
بگویم سپاس و درود و سلام
به فردوسی فاضل و خوش کلام

لطفا ادامه ی شعر تقدیر از فردوسی بزرگ را در صفحه 

راهکاری برای

روان تر سرودن اشعار

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند عشق آفرین
انیسم ؛ همان یاور نازنین
عزیزی که دائم مرا همدم است
دلم در حضورش خوش و خرم است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر خداوند عشق و زیبایی

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدای مهر و یاری
آماده شوم به روزه داری
ماه رمضان که ماه راز است
درهای بهشت و توبه باز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

 خاصیت  ماه مبارک رمضان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

در همه حالت، همه جا نام دوست
آنکه به هر ذره نشانی از اوست
نام خداوندِ گُل و عشق و جام
صاحب اسماءِ لطیف و سلام

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
حکایت کعبه ی عشق
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اوّلِ هر قصه به نام خداست
آن که خودش علت هر کار ماست 
نام خدا چونکه به هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست
یاد خدایی که یقین ناظر است
در همه حال و همه جا حاضر است

لطفا ادامه ی شعر و ماجرایی یوسف گونه را در صفحه 
حکایت فرار از صحنه ی گناه
مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خالق و پروردگاری
که ما را داده جان و اختیاری
خداوندی که هستی رحمت اوست
سماوات و زمین در خدمت اوست

لطفا ماجرای حفظ گوهر عفت توسط زنی عفیف و با حیا را در صفحه ی

بهای حفظ گوهر عفت
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

به نام خالق سبحان که جان جانان است
رفیق و همدم و دلدار و یار انسان است
چه گویم از کرم و لطف و رحم بی حدش
که مهر او به خلایق بدون پایان است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

خالق سبحان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خدایی که عالم از اوست
جهان در مداری منظم از اوست
خداوند تکوین و تدبیر و علم
توانای ذوالقدر و ذو الفضل و حلم
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند هفت آسمان
زبان را گشایم برای بیان
بیان از جهانی که بی انتهاست
جهانی که در دست لطف خداست

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
خداوند هفت آسمان
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند بخشنده ای
که باشد مددکار هر بنده ای
هزاران سلام و هزاران سپاس
به ایرانیان مردم حق شناس
وطن از تن و جان گرامی تر است
هزاران فدایی در این کشور است
که حب وطن جزء ایمان ماست
لذا جان و تن وقف ایران ماست
ولی لفظ میهن پرستی خطاست
که این واژه مخصوص ذات خداست
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
در صورت تمایل متن کامل این شعر را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
ابتدای سخن به نام خداست
کیمیایی که قوت دل ماست
ذکر پاکی که می دهد برکت
در عبور از مسیر هر حرکت

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی
آثار و برکات نام خدا
مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خداوندا به نامت لب گشایم
که خواهم از تو حاجت در دعایم
مداوم نام و یادت چاره ساز است
که ذکرت خود جواب هر نیاز است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر مناجات

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا که هر چه داریم از اوست
آماده شوم کنم اطاعت از دوست
ماه رمضان که بزم طاعت بر پاست
در محضر او ادب نمودن نیکوست

لطفا در صورت تمایل اشعاری در ارتباط با روزه و ماه مبارک رمضان را در صفحه ی

اشعار کوتاه برای روزه و رمضان

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

سرآغاز سخن نام کریم است
خداوندی که رحمان و رحیم است
به یادش دل شود پیوسته آرام
ولو دریای درد و غم عظیم است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

اشعار کوتاه راضی به مقدر الهی

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

آغاز سخن به نام یزدان
با نام خدای عشق و ایمان
آن خالق کائنات و آفاق
آن قادر مهرَبان و رزاق

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

رحمت واسعه ی الهی

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

نام خدا مطلع هر گفتگوست ؛
باعث روشن شدن یاد اوست
یاد خدایی که یقین ناظر است
در همه حال و همه جا حاضر است

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر خدای شاهد و ناظر

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شروع صحبت عاشق به نام جانان است
ولی یقین سخن از او بدون پایان است
چه گویم از می عشقش که مست مستم کرد
به دوره ای که مصائب نصیب مستان است
ولی چه غم که نفهمم به حال مستی درد
که این شراب گوارا علاج و درمان است

لطفا در صورت تمایل اشعار عاشقانه ی بنده را در صفحه 

عاشقانه ها

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

با نام خدا مدح علی می گویم
در باغ جهان به عشق او می رویم
دستان خدا علی بود در هر کار
پس حاجت خود فقط از او می جویم

لطفا اشعاری در مدح و منقبت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام را در صفحه ی

مدح حضرت علی علیه السلام

مطالعه فرمائید

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
با نام خدا که عاشقی پیشه ی اوست
ابراز محبتی کنم خدمت دوست
سرمایه ی من امید من عشق علی است
 نوری که از آن دو عالمم خوش بر و روست

اگر طالب اشعاری در مدح حضرات معصومین علیهم السلام هستید لطفا با مراجعه به صفحه ی

مدح اهلبیت علیهم السلام

چندین شعر در این ارتباط مطالعه فرمائید

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام خداوند عشق و کمال
طلب می کنم از نگارم وصال
که باشد وصالش برایم طلوع
طلوعی که باشد خوشی را شروع
خوشی می رسد خوشتر از صد بهشت
به همراه آن یار نیکو سرشت
مرا در دو عالم فقط آرزوست
که سر را نهم روی زانوی دوست
شوم مست و سر خوش از آن رنگ و بو
بگیرم لبی با حلاوت از او
اگر شهد نوشین وصل نگار
چشیدم ؛ شوم تا ابد رستگار
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

رها شدن از تمام تعلقات و فدا شدن عاشق یگانه راه برای وصال معشوق است..

در صورت تمایل متن کامل این موضوع را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید  

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خدایا شروع سخن نامِ توست
وجودم به هر لحظه آرامِ توست
دل از نام و یادت بگیرد قرار
خوشم چونکه باشی مرا در کنار

لطفا ادامه ی شعر را در صفحه ی

شعر شروع سخن

مطالعه فرمائید 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر کس که رسد به علم و ایمان و کمال
یا حسن و جمال و قدرت و مال و منال
اول سبب و دلیل آن لطف خداست
دوم کرم خدای ذو الفضل و جلال
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
هر خوبی و احسان و عطا می بینیم
از لطف و عنایت خدا می بینیم
هر شر و بدی ولی به هر جا باشد
از جهل بشر روی خطا می بینیم
اشعار در ارتباط با موضوع جبر و اختیار را در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

این زمان با نام و یاد کردگار
پند و اندرزی نویسم یادگار
بلکه فرزندان حق پیمای من
بهره گیرند از نصیحت های من
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

اگر در جستجوی اشعاری پندگونه برای فرزندان دلبند خود هستید پیشنهاد می کنم با کلیک بر روی عناوین ذیل که مجموعه ای مشتمل بر ده قسمت پند و اندرز و نصیحت می باشد اشعار متنوعی در این زمینه را انتخاب و مطالعه فرمائید

امیدوارم مورد استفاده ی شما گرامیان قرار گیرد

❤❤❤❤❤

1- توصیه به کسب علم و معرفت و اجتناب از غیبت

توصیه به کسب علم و معرفت

❤❤❤❤❤

2- توصیه به مرور تاریخ و گرفتن درس عبرت از گذشتگان

گرفتن درس عبرت از گذشتگان

❤❤❤❤❤

3- توصیه به شناخت و انتخاب راه زندگی

انتخاب راه زندگی

❤❤❤❤❤

4- توصیه ی اکید به پرهیز از سیگار و مواد مخدر

نهی از سیگار و مواد مخدر

❤❤❤❤❤

5- توصیه به توکل بر خدا و کسب روزی حلال و قناعت پیشه بودن

توکل و کسب روزی حلال

❤❤❤❤❤

6- سفارش به خواندن قرآن و توجه به اینکه خداوند شاهد است

خدا شاهد و ناظر ماست

❤❤❤❤❤

7- توصیه به دوری از غفلت و بازی گوشی و در مقابل سعی و تلاش در راه مقصود

پرهیز از غفلت و بازی

❤❤❤❤❤

8- توصیه به شناخت همه ی ادیان و انتخاب بهترین دین

شناخت ادیان و انتخاب بهترین دین و

❤❤❤❤❤

9- سفارشات لازم برای انتخاب همسر و دقت در امر مهم ازدواج

انتخاب همسر و ازدواج

❤❤❤❤❤

10- بیان رمز و راز موفقیت و راه پیشرفت و ترقی

رمز و راز موفقیت

❤❤❤❤❤

همچنین شما می توانید در صورت تمایل برای مطالعه ی دیگر اشعار بنده که جنبه ی پند و اندرز دارند بر روی

نصیحت و پند و اندرز

کلیک نموده و شعر انتخابی تان را مطالعه فرمائید

امیدوارم تجربیات و آموزه هایی را که بنده در زندگی فرا گرفته و به واسطه ی این مجموعه خدمت تان ارائه می شود مورد استفاده ی شما عزیزان قرار گیرد

سلامت و موفق و سرافراز باشید

ان شاءالله 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

فهرست اشعار کتاب:

مثنوی مردمی(۱)

اظهار مودت (۱)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

تلفن تماس با

شاعر اشعار مندرج در این سایت

09131176852

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

شما می توانید با مراجعه به صفحات زیر اشعار به نام خدا های متنوعی را مطالعه فرمائید