فرق همزیستی انسانها و حیوانات با هم نوعان شان.

مقدمه

در اینجا از نمک نشناسی و همنوع ستیزی اکثر انسانها گله و شکایت شده است

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
گاهی وقتا بعضیا ؛ تو ذهن تو گیر می کنن
رو مخت را می رن و ؛ جای تو تدبیر می کنن
تو دلت جا می گیرن ؛ حاکم و پادشا می شن
همه ی وجودتو ؛ یک شبه تسخیر می کنن
بهشون اگه بگی ؛ دوست دارم خیلی زیاد
این محبت تو رو ؛ وارونه تفسیر می کنن
تو اگه از دل و جون ؛ خوبی کنی به آدما
عوضش اونا تو رو ؛ از زندگی سیر می کنن
گاهی وقتا بعضیا ؛ با یک کلام نا بجا
توی یک لحظه تو رو ؛ شصت و سه سال پیر می کنن
مردم این زمونه ؛ از راه دور خیلی خوبن
اگه نزدیکت بشن ؛ یک دفعه تغییر می کنن
حیونا هر جا باشن ؛ شاد و خوشن با هم ولی
آدما همدیگه رو ؛ تو بند و زنجیر می کنن
اگه یک نفر بخواد ؛ که صاف و صادق بمونه
هم تو فرقش می کوبن ؛ هم اونو تحقیر می کنن
قاطیه این آدما ؛ خدا جونم خراب شدم
منو با خودت ببر ؛ جایی که تعمیر می کنن

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.