دلیل آمدن انسان به جهان **

مقدمه

آیه 56 سوره ذاریات

پرش به ناوبریپرش به جستجو
وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ

إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
اگر کار روزانه را با طلوع
به نام خدایت نمایی شروع
طبیعت تو را مهر و یاری کند
پر از نعمت آن روز کاری کند
ولی چون کسی در فرار از نماز
به پا گشته ظهر از چنان خواب ناز
بر او زندگی خالی از رحمت است
ولو غرق در ثروت و لذت است
که این سبک بیهوده ی زندگی
نباشد تو را شیوه ی بندگی
سحر خیز و کم خواب و آماده باش
قوی همت و عاقل و ساده باش
به رنگ و تجمل مکن افتخار
که ظاهر نبخشد تو را اعتبار
چنان کن که در بین مردم مقام
نخواهی بجویی به مال و منال
که بیچاره باشد هر آن کس که شد
اسیر تجمل ، گرفتار مد
مبادا که ماشین و مبل و سمت
تو را بین مردم دهد شخصیت
که در وصف دنیا خدای جلیل
بنامیده آن را متاعی قلیل
ولی مصطفی(ص) را به خلقی عظیم
ستایش بفرموده رب کریم
لذا همتی کن که با کار نیک
شود ماندگار از تو طومار نیک
اگر یک هدف در همه زندگی است
یقین آن یکی جلوه ی بندگی است
لذا خالقت را اطاعت نما
چنین تا قیامت عبادت نما
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

.
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.
تکلیف و وظیفه ی انسان در این دنیا چیست؟ 
بعضی ها وقتی صحبت از هدف خلقت انسان می شود هدفمند بودن خلقت انسان را رد می کنند
شما اگر در بدن تان فقط یک عضو را نام بردید که بی ثمر و بیهوده باشد و بی هدف بوجود آمده باشد مطلب فوق را می توان قبول کرد منتهی وقتی
چشم برای دیدن
گوش برای شنیدن
پا برای راه رفتن
دندان برای جویدن
معده برای هضم غذا
دست....
بینی......
ریه.....
مغز.....
قلب.....
و.... و خلاصه هیچ عضوی بدون علت و بی دلیل و بی هدف در بدن ما قرار نگرفته پس با این حال خیلی مسخره خواهد بود اگر کسی بگوید کل بدن انسان بی هدف و بلاتکلیف است
مثل اینکه در مورد اتومبیل بگوئیم
صندلی ماشین برای نشستن
شیشه برای ایمن بودن از باد و سرما
موتور برای ایجاد نیروی محرکه
استارت برای روشن کردن ماشین
چرخ ها برای حرکت
ترمز....
کلاج. ...
دنده....
اما خود ماشین هیچ هدفی برای ساختنش وجود ندارد....
بنابراین قطعا خالق انسان برای خلقت آدمی هدفی داشته و بی جهت انسان را خلق نکرده است
پس هر کسی باید بیندیشد که آمدنش به جهان برای چه بوده و طبق هدف و فلسفه ی خلقت خویش عمل نماید
خالق هستی خداوند کریم در قرآن مجید تکلیف انسان را روشن کرده چنانچه می فرماید:
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
و جن و انس را نيافريدم مگر فقط براى آنكه مرا بندگی كنند
سوره ذاریات
آیه ۵۶
بنابراین ما باید در زندگی چنان عمل کنیم که او از ما می خواهد....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
به نام آنکه پرستش حریم شوکت اوست
سپاس و شکر و ستایش سزای رحمت اوست
تو ای دلی که بجویی نشان و علم خدا
تمام آنچه که بینی گواه و آیت اوست
به کهکشان و اتم ها نظر نما و ببین
که ذره ذره ی هستی دلیل قدرت اوست
ببین تمام جهان را به نظم و عدل و حساب
که سال و ماه و کواکب نشان دقت اوست
چه عضوی از تن انسان وجود بی هدف است؟
که هر یکش پی کاری به امر و حکمت اوست
بشر ! تو هم به دو روزی موظفی به جهان
که عمده کار تو اینجا همیشه طاعت اوست
در صورت تمایل ابیات بیشتری در این زمینه را می توانید در صفحه ی زیر مطالعه فرمائید
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
.

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.