دلیل عادی بودن فساد در سیستم اداری کشور

مقدمه

چرا در کشورهای جهان سوم وقتی که مسئولان گندی به بار می آورند نه خودشان از مردم عذرخواهی می کنند نه کسی معترض اشتباهات مسئولین می شود؟

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
 جهان سوم چگونه جایی است؟  
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
جهان سومی یعنی نفهمی
کثیرا مردمی معتاد و وهمی
کسی آنجا نفهمد خوب و بد چیست
نمی داند رفیق و دشمنش کیست
جهان سومی فکرش خراب است
لذا از زندگی سهمش عذاب است.....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
  حکایت زیر تقدیم به
همه ی مسئولین فاسد و ناکارآمد
به خصوص جناح اصلاح طلبان
 و هواداران شان:  
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
به روزی اتفاقا در کلاسی
بیان شد ماجرای اختلاسی ،
که در ایران ما گردیده رایج
و مانندش نمی بینی به خارج
بیان شد اشتباهات مدیران
فساد و رانت و صد گند از وزیران
یکی با حالت و لحنی غم آلود
بپرسید از دلیل وضع موجود
بگفت: ای حضرت استاد دانا
چرا اینگونه باشد کشور ما؟
چرا وقتی زند گندی وزیری
نگردد معترض خلق دلیری؟
چرا اینجا رئیس بی لیاقت
نخواهد معذرت از این جماعت؟
چرا با نام اصلاحات و تدبیر
زنند این خائنین بر قلب ما تیر؟
ولی مردم به جای اعتراضات
زنند از بهر ایشان کف به کرات؟.....
پس از قدری تفکر آن معلم
که بود از جمله استادان عالم
به دانشجوی خود پاسخ چنین گفت
جوابی محکم از صدق و یقین گفت
بفرمود از ادب آهسته استاد:
ببخشید ! ای عزیزان ؛ من اگر باد ،
در اینحا از خودم خارج نمایم
شود آیا دگر اینجا بیایم؟
تمام بچه ها با خنده گفتند:
نخیر آقا !!!!! ..... سپس چون گل شکفتند
یکی گفتش که با این کرده ی بد
به دانشگاه ما جایت نباشد
که شاید ای عزیز با اصالت
خودت اینجا نیایی از خجالت
سپس استاد دانا با تامل
بگفت: ای بچه های خوشتر از گل !
اگر من در میان عده ای چند
که آنها از عقب افتادگانند ،
چنان بادی نمایم خارج از تن
کسی فهمد خطایی سر زد از من؟
چه کس شاکی شود از بوی گندم؟
چه شخصی می دهد یک جمله پندم؟
جهان سومی هم چون کلاسی است
که در آن بچه های بی حواسی است
در آنجا هر کسی جای عدالت
پذیرد ظلم و تبعیض و ضلالت....
تعجب پس مکن از اینکه بینی
گروهی با لباس و نام دینی ،
بیایند و جنایت ها نمایند
ولی مردم حمایت ها نمایند
که خلقی فاسد و آلوده باطن
هورا هم می کشند از بهر خائن......
طبیعی پس بود وقتی رئیسی
پس از یک دوره با صد گند و پیسی ،
مجدد بین جمعی دزد و بد ذات
شود پیروز جنگ انتخابات.....
جهان سومی یعنی نفهمی
کثیرا مردمی معتاد و وهمی
نمی فهمد که فرق خوب و بد چیست
نمی داند رفیق و دشمنش کیست
جهان سومی فکرش خراب است
لذا از زندگی سهمش عذاب است
در آنجا هر کسی با نام آئین
تبر آید زند بر ریشه ی دین
لذا آنجا نه جای اعتماد است
که هر کس در جناح و حزب باد است....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۹
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
بر اساس نظر امیر مومنان حضرت علی علیه السلام همه ی ما وظیفه دلریم ، برای تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با ستم، کوشش کنیم؛
چنان که حضرت (ع) می فرماید:
«وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَمَاءِ أَلَّا یُقَارُّوا عَلَی کِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لَا سَغَبِ مَظْلُومٍ؛
خداوند پیمانی از علما و دانشمندان [هر جامعه] گرفته است که در برابر شکمخواری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان، سکوت نکنند.»
نهج البلاغه خطبه 3
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.