شکایت شیطان از سیاست مداران ایرانی

مقدمه

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

خالصانه این حکایت شیرین را 

به تمام پیروان راستین شیطان 

خصوصا خدمت دولتمردان و سیاستمداران 

 ایران اسلامی تقدیم می کنم 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
آخرین تغییرات:
توسط
نسخه چاپی شعر
.
شبی دیدم که شیطان در کناری
مکرر غر زند با حال زاری
بپرسیدم چرا دل مرده هستی؟
دلاور ! از چه کس آزرده هستی؟
بگفت از دست ایرانی جماعت
دلم خون گشته با این طرز طاعت
شما ها مردمانی ناسپاس اید
نمک نشناس و رذل و بی کلاس اید
فلانی را نمودم بنده یاری
که از مردم بگیرد او سواری
منم در زندگی آموزگارش
دلیل کسب و کار و اعتبارش
زدم من پینه بر پیشانی او
بدادم کسوت روحانی او
که گیرد رنگ آئین و تعصب
و با آنها کند جعل و تقلب
نماید اختلاسی آن ریا کار
بگیرد رشوه و باشد ربا خوار
خودم آموزشش دادم به نازی
که گیرد مسندی با حقه بازی
به او گفتم رموزی از سیاست
که گیرد کرسی پست ریاست
خودم یادش بدادم با تورم
بگیرد بهره ها از جیب مردم
تمام هستی اش از بنده باشد
ولی غافل از این بخشنده باشد
کند غارت بساط خلق ایران
بسازد قصر و ویلا در لواسان
بنایی خوشتر از آن کاخ مرمر
ولیکن دست آخر بر سر در
همین ملعون تر از کفار غربی
نوشته: « هذه من فضل ربی » !!!
بگفتم: بی جهت گشتی تو دلگیر
از آن شاگرد خود ، استاد تزویر
که آن بیچاره اینجا هم ریایی
تظاهر کرده با ذکر خدایی
مشو آزرده از آن دزد شیاد
که او درس تو را پس داده استاد
یقین وی قدر استادش بداند
ولو او ظاهرا قرآن بخواند.....
از این صحبت که من با وی نمودم
به رویش باب شادی را گشودم
لذا وقتی که ما را یار خود دید
بچرخید و برقصید و بخندید
سپس بر من هزاران آفرین گفت
سپاس از این مرام آتشین گفت
بگفت ای مرحبا بر درک و هوشت
سپاس از مژده ی چون باده نوشت
شما ایرانیان استاد مایید
بزرگان تخصص در ریایید
میان کشوری مهد جرائم
نمی باشد حضور بنده لازم
که من مخصوص جمع اهل دینم
به دنیا سد راه مومنینم.....
لذا از نزد من با صد ثنا رفت
خیالش راحت از ایران ما رفت
که با امثال روحانی در ایران
نداریم احتیاجی ما به شیطان
که ما پیشی گرفتیم از شیاطین
به میدان عمل در دوری از دین....
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
سروده ی ۲۸ آبان ۱۳۹۹
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

پی نوشت

دیدگاه و پیام شما

از اینکه دیدگاه خود را به اشتراک می‌گذارید، سپاسگزاریم.

نظر توسط کوچکی

افرین شاعرتوانای معاصربااین شعرهای ناب وقشنگ
در پاسخ به کوچکی

نظر توسط

سلام بر شما جناب آقای کوچکی عزیز و بزرگوار

ممنونم از اظهار لطف حضرتعالی
سلامت باشید ان شاءالله